AYŞECAN YEMENİCİLER SOYDAN

Uzm. Klinik Psikolog

Eğitim hayatına Özel Yüzyıl Işıl Eğitim Vakfı’nda başlayan Uzman Klinik Psikolog Ayşecan Yemeniciler Soydan, lise eğitimini Özel St. Benoit Fransız Lisesi’nde tamamlamıştır. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Işık Üniversitesi’nde “Klinik Psikoloji” yüksek lisansını “yetişkin” alanında yaparak uzmanlığını almıştır. Lisans eğitimi süresince stajını İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı’nda Prof. Dr. Vedat Şar’ın denetiminde yapmış ve Koç Üniversitesi ELC Programı’nda mentör psikolog olarak görev almıştır.

Yüksek lisans eğitimi süresince ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi Kadın Psikoz Bölümü‘nde mecburi stajını tamamlamış ve Doç. Dr. Nazlı Balkır’ın süpervizyonunda Işık Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi’nde klinik psikolog olarak görev almıştır. Prof. Dr. Feryal Çam Çelikel‘in süpervizyonunda yürüttüğü “Doğum Sırasının Kişilik Üzerindeki Etkileri” isimli araştırmasını da bu süreçte tamamlayan Ayşecan Yemeniciler Soydan, profesyonel hayatına Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve Prof. Dr. Serdar Dağ’ın kurmuş olduğu SM Nöropsikiyatri Kliniği’nde devam etmiştir.

Bu deneyiminin ardından Psikovital Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi‘ni kurmuştur. Meslek hayatına uzman klinik psikolog ve T.C. Şişli Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.

© Telif Hakkı - psikovital.net